Nasze opakowania jednostkowe do owoców i warzyw zabezpieczają zapakowane produkty przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami w czasie transportu.

Są dostosowane do wymagań logistycznych, wynikających ze sposobu ich dystrybucji, sprzedaży, prezentacji zapakowanych w nie owoców i warzyw oraz wymagań nabywców, dotyczących pojemności opakowań.

 

Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ustala pewne wymagania.

Odnoszą się one do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w tym także do identyfikalności (traceability) pozwala to na identyfikację  wszystkich surowców, komponentów, produkcji w toku (OPAKOWAŃ) i produktów gotowych oraz prześledzenie ich ścieżki do źródła.

Nasze produkty posiadają na każdym opakowaniu rejestrowy numer partii towaru który wpisujemy na dokumentach WZ i fakturach. Zapewnia to pełną identyfikowalność podczas kontroli i audytów.